tiistai 18. elokuuta 2015

Tyhjä lakipykälä

Tein 13.6. kantelun oikeuskanslerille perussuomalaisen kansanedustaja Olli Immosen valinnasta Yleisradion hallintoneuvoston jäseneksi. Perusteena oli se, että valinta oli selkeästi lainvastainen. Immonen ei täytä Laki Yleisradio Oy:stä viidennen pykälän edellytyksiä: "Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä." Koulunsa keskeyttäneellä 29-vuotiaalla vartijalla ei näkemykseni mukaan ole mitään tuntemusta millään lain edellyttämillä elämänaloilla.
Olin tietoinen siitä, että eduskunnan toimien laillisuutta ei valvo sen kummemmin eduskunnan oikeusasiamies kuin oikeuskanslerikaan. Erään juristituttavani neuvosta kokeilin kuitenkin kepillä jäätä. 
Vastaus (Dnro OKV/867/1/2015) tuli viime viikolla, 11.8.: "Oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa valvoa kansanedustajia tai puuttua eduskuntatyöhön. Myöskään Yleisradio Oy:n hallintoneuvostoon valittavien jäsenten edellytysten arviointi ei kuulu oikeuskanslerin tehtäviin tai toimivaltaan. Tämän vuoksi kantelunne ei anna aihetta toimenpiteisiini."
Kertaan vielä. Eduskunta tekee selkeästi lainvastaisen päätöksen. Lain 5. pykälä koskee vain 200 kansanedustajaa – siis niitä ainoita henkilöitä, joilla on oikeus olla laista piittaamatta. Heitä ei myöskään valvo asiassa mikään taho. Joku asiantuntijaryhmä on hyvässä uskossa kirjoittanut lakiin täysin tyhjän pykälän. Jotta laki vastaisi todellisuutta ja voimassa olevaa tilannetta, sen toisen momentin tulisi kuulua: "On ihan yksi lysti, keitä Yleisradion hallintoneuvoston jäseniksi valitaan."
Absurdia?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti